วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Design Brief


Design Brief
ข้อมูลพื้นฐาน (background)
คลองบางหลวง หรือ คลองบางกอกใหญ่ เป็นชุมชนที่เก่าแก่ของมาตั้งแต่ยุคสมัยครั้งต้น
กรุงรัตนโกสินทร์ กรุงเทพมหานครถูกขนานนามว่า
เวนิสตะวันออกโดยสมัยนั้นใช้การสัญจรทางน้ำเป็นส่วนใหญ่ และยังมีสะพานปูนเก่าแก่สร้างขึ้นในปี 2579 คลองบางหลวงยังมีสิ่งที่ท่องเที่ยงอย่าง บ้านศิลปิน ที่รวมรูปภาพถ่าย งานศิลปะ และของเก่าที่เคยมีอยู่ในอดีต ยังมีการแสดงหุ่นละครเล็กไว้ให้ชมและศึกษางานต่างๆ
วัตถุประสงค์ (objective)
            1.เพื่อเป็นแหล่งความรู้ ให้ผู้ท่องเที่ยวเข้าใจในสถานที่มายิ่งขึ้น
            2.เพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ให้ผู้ที่ท่องเที่ยวเข้าใจมากขึ้น
กลุ่มเป้าหมาย (target group)
ด้านกายภาพ (demographics)
                      เพศชาย เพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป  ทุกอาชีพ
             ด้านจินตภาพ (psychographics)
                      ผู้ที่ชอบการท่องเที่ยว และต้องการศึกษาสถานที่เพิ่มเติม
แนวคิด
(concept)
หนังสือโฟโต้บุ๊คสำหรับผู้ที่มาท่องเที่ยว แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อ่านง่าย สื่อสารเรื่องราวออกมาทางภาพถ่าย


เหตุผลสนัสนุน (support)
      ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ได้ทำความสนใจ หรือลืมวิถีชีวิตการเป็นอยู่ตามริมน้ำไปด้วยกาลเวลาและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เราเฉยเมยไปจนลืมว่า ชุมชนริมน้ำนั้นเป็นชุมชนเก่าแก่ของเรามาตั้งแต่โบราณ เลยทำหนังสือโฟโต้บุ๊คขึ้นมา เพื่อให้ได้รับรู้ว่าวิถีชีวิตริมน้ำคลองบางหลวงเค้าอยู่อาศัยกันยังไง

อารมณ์ ความรู้สึก รูปแบบ (mood & tone)
cultured (มีที่ไปที่มา)
nostaigic (ระลึกถึงความหลัง)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น